Siirry sisältöön

Usein Kysytyt Kysymykset

Labmaster LUCIA™ analysaattori ja Labmaster LUCIA™ testikitit

Vieritestaus tarkoittaa laboratoriotestausta, joka voidaan tehdä esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai hoitoyksikössä. Eläindiagnostisia vieritestejä tehdään vastaavasti eläinklinikoilla ja ei-kliinisissä ympäristöissä, kuten talleilla ja eläinhoitoloissa.

Vieritestauksen tulokset valmistuvat muutamissa minuuteissa. Vieritestin tuloksella on välitön vaikutus potilaan hoitoon, hoitopäätöksiin, lääkitykseen tai muuhun hoitoon läheisesti liittyvään toimintaan.

Vieritestaus vähentää laboratoriotutkimusten tarvetta, nopeuttaa hoitopäätöksen tekemistä ja tehostaa hoidon seurantaa.

Vieritestejä voidaan tehdä laboratorioammattilaisen toimesta esimerkiksi laboratorion näytteenottopisteessä, mutta pääsääntöisesti in-vitro diagnostiikan vieritestejä tekevät ei-laboratorioalan ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, ensihoitajat ja lääkärit. Vieritestejä tehdäänkin usein laboratorion ulkopuolella, potilaan vieressä, lähellä tai odottaessa.

Eläindiagnostiikan puolella vieritestejä voi tehdä kuka tahansa vieritestauslaitteistoon tutustunut henkilö tai ammattilainen eläinklinikoilla, hoitoloissa, talleilla tai muissa hoitotiloissa.

Labmaster LUCIA™ -vieritestausjärjestelmä perustuu patentoituun elektrokemiluminesenssi-teknologiaan (LM-CECL). Teknologian ansiosta ihmis- ja eläindiagnostiikkaan tarkoitetut Labmaster LUCIA™ tuotteet ovat tehokkaita, tarkkoja ja edullisia. Labmasterin LUCIA™ analysaattori suorittaa mittauksen kokoveri-, seerumi- tai plasmanäytteestä antaen kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen tuloksen muutamassa minuutissa.

Labmaster LUCIA™ tuoteperheeseen kuuluu kevyt ja näppärä vieritestaukseen kehitetty analysaattori sekä useita innovatiivisia vieritestejä. Labmaster LUCIA™ analysaattorin kanssa käytetään yhteensopivia Labmaster LUCIA™ testikittejä, joilla voidaan mitata useita eri analyyttejä: CRP, MxA, SARS-CoV-2 IgG NP, SARS-CoV-2 IgG RBD, ja eläindiagnostiikassa hevosen SAA, varsan IgG, koiran CRP ja kissan SAA.

Labmaster LUCIA™ ja Labmaster LUCIA™ Vet analysaattoria tulee säilyttää auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna, puhtaassa tilassa, jonka lämpötila on +18 °C - +30 °C.

Labmaster LUCIA™ testikitti sisältää testikohtaiset kasetit näytteen analysointia varten, laimennosputket tai muut reagenssit näytteen laimentamista varten sekä käyttöohjeen.

IVD-testikitit, CRP ja MxA, sisältävät lisäksi näytteensiirtovälineet. Testien tekemisessä on kuitenkin mahdollista käyttää myös pipettiä näytteensiirtoon.

Eläindiagnostiset testikitit eivät sisällä näytteensiirtovälinettä, vaan 10 µl pipetti (Single Volume Pipette) ja pipetinkärkilaatikko (Filter Tip rack) ovat erikseen tilattavissa.

Näytteenottovälineet (esimerkiksi lansetti, neula, verinäyteputket) eivät sisälly Labmaster LUCIA™ testikittiin. Ne tulee hankkia erikseen.

Labmaster LUCIA™ testikittien säilytyslämpötila on +2 °C  ̶  +8 °C, esimerkiksi jääkaapissa.

Suosittelemme ottamaan aina vain tarvittavan määrän testejä ja komponentteja huoneenlämpöön.

Tarkista kyseessä olevan Labmaster LUCIA™ testikitin käyttöohjeesta säilytyslämpötila ja siihen liittyvä mahdollinen muu ohjeistus.

Labmaster LUCIA™ testit voidaan tehdä kokoverinäytteestä esimerkiksi sormenpää- tai suoniverinäytteestä. Osa in-vitro diagnostiikan testeistä voidaan tehdä myös seerumi- tai plasmanäytteestä.

Eläindiagnostiset testit voidaan tehdä suoniverinäytteestä, serum- tai plasmanäytteestä.

Tarkista kyseessä olevan Labmaster LUCIA™ testikitin käyttöohjeesta, että käytät varmasti juuri siihen testiin tarkoitettua näytettä.

 

Luotettavan tuloksen saamiseksi näyte tulee lisätä laimennosputkeen välittömästi, ellei kyseisen Labmaster LUCIA™ testikitin käyttöohjeessa erikseen ohjeisteta näytteen käsittelyajasta.

Tarkista kyseessä olevan Labmaster LUCIA™ testikitin käyttöohjeesta, kuinka kauan laimennosputkeen lisätty näyte säilyy käyttökelpoisena. Aika vaihtelee testistä riippuen.

Pidentyneen säilytysajan jälkeen Labmaster LUCIA™ testin tulos ei ole luotettava.

 

Labmaster LUCIA™ CRP- ja MxA- testikitteihin sisältyvät kyseiseen testiin kuuluvat näytteensiirtovälineet. Testin voi kuitenkin tehdä myös käyttämällä näytteensiirtoon pipettiä.

 

Eläindiagnostiset testit tehdään 10 µl pipetillä. Pipetti ei sisälly testikittiin, vaan pipetti (10 µL Single Volume Pipette) on saatavana erikseen.

 

Näytteensiirtovälineet saattavat vaihdella eri testien välillä, joten luotettavan tuloksen saamiseksi on äärimmäisen tärkeää käyttää vain kyseiseen testiin tarkoitettuja näytteensiirtovälineitä.

Labmaster LUCIA™ testiä suorittaessa tulee aina käyttää kyseisen testikitin mukana tullutta NFC-korttia. Testikitin mukana toimitettu NFC-kortti on koodattu antamaan oikea tulos vain kyseiselle Labmaster LUCIA™ testikittierälle. Muu NFC-kortti antaa testille väärän tuloksen.

Varmista, että käytät oikeaa NFC-korttia vertaamalla, että NFC-kortin erätiedot vastaavat käyttämäsi Labmaster LUCIA™ testikitin erätietoja.

Labmaster LUCIA™ testin tuloksen valmistumisen kesto on tuotekohtainen. Lyhimmillään mittaus kestää 6 minuuttia ja enimmillään 11 minuuttia.

 

Varmista kyseessä olevan Labmaster LUCIA™ testikitin käyttöohjeesta, että testi on suoritettu sekä testikittiä on säilytetty käyttöohjeen mukaisesti.

Tarkista, että Labmaster LUCIA™ testikitti ei ole vanhentunut.

Tarkista, että käytit juuri kyseisen Labmaster LUCIA™ testikitin mukana tullutta NFC-korttia tarkastamalla, että NFC-kortin erätiedot vastaavat käyttämäsi Labmaster LUCIA™ testikitin erätietoja.

Tarkista Labmaster LUCIA™ analysaattorin ja Labmaster LUCIA™ testikitin käyttöohjeista ohjeistus ongelmanratkaisuun.

Ota yhteyttä tekniseen tukeemme support@labmaster.fi, jos ongelma ei ratkea.

 

Vanhentunutta Labmaster LUCIA™ testiä ei tule käyttää.

 

Kaikki Labmaster LUCIA™ analysaattorit ja Labmaster LUCIA™ testikitit ovat tehdaskalibroituja. Tulosten päivittäisen oikeellisuuden varmistamiseksi suositellaan käytettäväksi kolmannen osapuolen kontrollimateriaalia.

Tarkista kyseisen Labmaster LUCIA™ testikitin käyttöohjeesta ohjeistus laadunvalvonnasta.

Näytteenottovälineet (esimerkiksi lansetti, neula, verinäyteputket) eivät sisälly Labmaster LUCIA™ testikittiin. Ne tulee hankkia erikseen.

IVD-testikitit (CRP ja MxA) sisältävät kaikki testin suorittamiseen tarvittavat komponentit.

Eläindiagnostisissa testeissä 10 µl pipetti (Single Volume Pipette) on saatavana erikseen eikä se sisälly testipakkaukseen.

Useimmissa Labmaster LUCIA™ testeissä on mahdollista käyttää näytteensiirtovälineenä pipettiä testikitissä mukana tulleiden näytteensiirtovälineiden sijaan. Pipetti tulee hankkia erikseen. Tarkista kyseisen Labmaster LUCIA™ testikitin käyttöohjeesta, onko pipetin käyttö mahdollista.

 

Mittausten suorittaminen ei vaadi kalibrointia. Labmaster LUCIA™ analysaattori ja Labmaster LUCIA™ testikitit toimitetaan aina valmiiksi kalibroituina.

 

Labmaster LUCIA™ analysaattorilta voi siirtää mittaustulokset Windows PC:lle tai Android-käyttöjärjestelmää käyttävälle älypuhelimelle. Lisätietoa mittaustulosten siirrosta löytyy Labmaster LUCIA™ analysaattorin käyttöohjeesta.

Labmaster LUCIA™ analysaattorilta ei voida siirtää mittaustuloksia suoraan potilastietojärjestelmään.

Tarkista Labmaster LUCIA™ analysaattorin käyttöohjeesta ohjeistus ongelmanratkaisuun.

Ota yhteyttä tekniseen tukeemme support@labmaster.fi, jos ongelma ei ratkea.

Labmaster Oy myöntää uusille laitteille kahden vuoden takuun. Lisää tietoa takuusta löytyy Labmaster LUCIA™ analysaattorin käyttöohjeesta.

Labmaster LUCIA™ tai Labmaster LUCIA™ Vet analysaattoria ei tarvitse huoltaa tai kalibroida. Laite toimitetaan aina kalibroituna.

Laitteen puhdistamisesta löytyy lisää tietoa analysaattorin käyttöohjeesta.

info(at)labmaster.fi
Puh. +358 22 760 555
Rauhalinnantie 31, 20780 KAARINA, Finland

Legal disclaimer
Products designed, developed and manufactured by Labmaster Ltd. meet their specifications when stored, used and transported according to the instructions for use and product inserts. Labmaster LUCIA™ is a trademark designed and owned by Labmaster Ltd.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Vieritä ylös